banner

pro 3
Công dụng: Hỗ trợ điều trị, bổ sung lâu dài rối loạn cương.
Cách dùng: Dùng hàng ngày, mỗi ngày một viên.
 
Uses: Support long-tem health treatment; Additional enhancement performance supplement
How to use: Daily, one table per day.

ASIANA GLOBAL GROUP

USA: 510 Parrott Street. Suite 2 San Jose, CA 95112 - USA - Email: dennydang64@yahoo.com

VIET NAM: 60 Hoa Phuong Street, Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City - Tel: (84-8) 3517-4144/ Fax :(84-8) 3517-2455

Copyright 2019 ASIANA GLOBAL GROUP